Friday, March 20, 2009

با توجه به مشكلاتي كه براي بنده پيش آمده و طي مدت طولاني وبلاگ آپديت نشده است
سعي ميشود از شروع سال جديد ادامه درس ها رو پيگير شويم
با تشكر و عذرخواهي از شما سروران گرامي

Sunday, November 12, 2006

مذكر MASKULINUM

اسامي مذكر كلماتي هستن كه براي ناميدن كلمات مذكر از آنها استفاده مي شدو براي جلوگيري از تكرار اين اسامي از ضمير فاعلي مذكر ER و ضمير مفعولي مذكر IHM استفاده مي كنيم

نكته : تقريبا كليه اسامي كه آخر آنها دو حرف ER داشته باشند مذكر يا خنثي هستند

مثال

DER LEHRER آموزگار( مذكر )

DER SCHÜLER دانش آموز ( مذكر )

DAS GELÄNDER نرده

تقريبا تمام اسامي با حرف انتهايي ( OR – IST – ISMUS ) نيز مذكر هستند

مثال

DER SATZ جمله

DER FREUND دوست

DER DOKTOR پزشك

DER TOURIST توريست يا جهانگرد

DER NATIONALISMUS ملي گرايي ملت پرستي ناسيوناليسم

تمام. هفته آينده به قسمت مونث ميپردازيم

Wednesday, November 01, 2006

دستور زبان آلماني DIE DEUTSCHE GRAMMATIK

درود بر شما

با تاخير چند هفته اي اومدم امروز ميخواهيم در مورد اسم كار كنيم

اسم كلمه اي است كه ناميدن چيزها اشخاص حيوانات گياهان و يا مكان هاي مختلف به كار برده ميشود

مثال

زبان Die Sprache

جهانگرد يا توريست Der Tourist

صابون Die Seife

آموزگار( مرد ) Der Lehrer

كتاب Das Buch

نام يا اسم Der Name

شهر Die Stadt

در زبان آلماني مانند زبان هاي فرانسه و هلندي تمام اسم هاي عام و اسم هاي خاص همواره با يكي از حروف تعريف زير مي آيند كه در اين مورد توضيح مي دهيم Die . Das . Der

انواع اسم

1) اسم خاص

اسم خاص اسمي است كه به يك شخص چيز يا مكان خاص و معيني گفته ميشود

مثال

سويس Die Schweiz

آلمان Die Deutschland

اسپانيا Die Spanien

2) اسم عام

اسم عام اسمي است كه در ميان عده اي از اشخاص چيزها و مكان ها عمومي بوده

مثال

پدر Der Vater

كودك Das Kind

زن Die Frau

جنسيت
در زبان آلماني اسم ها با يكي از سه حرف
Die مونث Derمذكر Dasخنثي

به كار مي روند جنسيت ارتباطي با حرف تعريف ندارد و اين خود كلمات كه مذكر يا مونث و يا خنثي در ذات آنها است ياد گرفتن آن براي خارجه زبانان و حتي نوجوانان آلماني سخت است
نكته : تمام اسم ها و يا كلماتي كه با اين سه حرفي كه در بالاذكر شده همراه باشند در صورت جمع هميشه با
DIE آورده مي شوند
مثال

DIE STADT شهر = DIE STÄDTE شهرها

DER MANN مرد = DIE MÄNNER مردها

DAS KIND كودك = DIE KINDER كودكان

خوب تا اينجا كافي است به اندازه كافي هم سخت بود در هفته آينده مي پردازيم به اسامي هاي مذكر تا هفته آينده خدانگهدار

Sunday, October 15, 2006

تركيب حروف بي صدا قسمت دوم

درود بر شما

بدون حرف اضافه به ادمه مطلب گذشته مي پردازيم

7-PH

اين تركيب رو به صورت (پ كسره دار و ها PE – HA ) خوانده مي شود و مانند F صداي ( ف ) تلفظ ميكنيم

مثل:

فلسفه ( في ل زفي ) Die Philosophie دوستان دقت كنند كه حرف ل ضمه دارد و زفي هم با ضمه شروع ميشود

8- SCH

اين مجموعه از حروف بي صدا كه به صورت ( اس – تس – ها es – tes – ha ) #خوانده مي شود هميشه مانند حرف ( ش ) زبان فارسي تلفظ ميشود

مثل:

بد ( شلشت ) Schlecht

9- SP

اين تركيب را به صورت ( اس – پ es – pe ) مي خوانيم و حرف s به دليل قرار گرفتن قبل از p در اول كلمات با صداي ( ش ) تلفظ ميشود

مثل:

زبان ( شپراخ ) Die Sprache

10- ST

اين تركيب رو به صورت ( اس – ت ts – te ) مي خوانيم و حرف s به دليل قرار گرفتن قبل از t در اول كلمات باز هم مانند صداي ( ش ) تلفظ ميشود

مثل:

شهر ( شات ) Die Stadt

11- TION

مجموعه اين كلمه بدين شكل است ( ت – ئي – او – ان te – i – o – en ) تسيون tsion تلفظ ميشود

مثل:

پرس ( پرتسيون ) Die Portion

12- TSCH

اين تركيب از حروف بي صدا را به صورت ( ت – اس – تس – ها te – es – tse – ha ) خوانده و ماننده صداي ( چ ) در زبان فارسي تلفظ مي كنيم

مثل:

آلماني ( ديچ ) Deutsch

خوب دوستان قسمت تلفظ ها تمام شد از جلسه بعد ميپردازيم به دستور زبان آلماني كه اون هم فكر ميكنم چند جلسه باشد تا كامل با انواع زمان ها آشنا بشيم يكي از دوستان گفتن كه با اينكه قول هفتگي بودن وبلاگ رو مطرح كردين اما شاهديم كه با تاخير به روز ميشود در جواب اين دوست عزيز بگويم كه بنده خود متخصص زبان آلماني نيستم كه بخوام مرتب به روز كنم منم مثل شما اما كمي پيشرفته تر پس من بايد با آهنگ شما مبتدي ها مسير رو طي كنم بسيار ممنون تا هفته آينده خدا نگهدار

Tuesday, October 03, 2006

تركيب حروف بي صدا قسمت اول


درود بر شما

موضوع اين هفته در مورد تركيب حروف بي صدا است كه در دو قسمت برايتان شرح ميدم كه قسمت اول 6 مورد و قسمت دوم هم 6 مورد با ما همراه باشين

از تركيب بعضي از حروف بي صدا نيز صداهاي معيني به دست مي آيد كه مهمترين آنها به شرح زير است

1- CH

1) اين حرف بعد از حروف صدا دار A-O-U و نيز زوج صوتي AU مانند حرف ( خ ) در فارسي تلفظ مي شود

مثال

پختن ( كخن ) Kochen

به طرف بعد از ( ناخ ) Nach

2) بعد از حروف صدا دار Ä-I-E مانند ( ش ) در فارسي تلفظ مي شود

مثال

خنديدن ( لشن ) Lächeln

من ( ايش ) Ich

سمت راست ( رشتس ) Rechts

مونيخ ( مونشن ) München

شير ( ميلش ) Die Milch

3) بعد از حروف صدا دار E يا I در اول كلمه نيز صداي ( ش ) مي دهد

مثال

شيمي ( ش مي ) Die Chemie

كشور چين ( شينا ) China

4) در واژه هايي كه داراي ريشه آلماني نيستند اين تركيب داراي صداي ( ك ) فارسي مي باشد

مثال

روحيه ( كاراكتر ) Der charakter

مسيحي ( كريست ) Der Christ

2-CHS

اين مجموعه از حروف بي صدا كه به صورت ( تس – ها – اس tse-ha-es ) خوانده مي شود هميشه مانند X يا KS تلفظ مي شود

مثال

روباه ( فوكس ) Der Fuchs

عدد شش ( زكس ) Sechs

3-CK

اين كلمه به صورت ( تس – كا tse-ka ) خوانده شده و مانند ( ك ) تلفظ مي گردد و فقط حرف صدا دار ماقبل خود را كوتاه مي كند

مثال

پختن ( باكن ) Backen

4-DT

اين حروف به صورت ( د- ت de-te ) خوانده شده و صداي d در صداي t گم مي شود

شهر ( شتات ) die Stadt

5-IG

اين حروف به صورت ( ئي – گ i-ge ) خوانده شده و در آخر كلمات غالبا صداي ( ش ) مي دهد

مثال

عدد پنجاه ( فونف تسيش ) Fünfzig

6- PF

اين حروف به صورت ( پ – اف pe-ef ) خاونده شده و هر دو حرف تقريبا هم زمان به تلفظ در مي آيند

مثال

اسب ( فرد ) Das Pferd

خوب قسمت اول تمام شد لازم به ذكر است كه چون زبان آلماني تا حدودي آميخته با زبان فارسي است اكثر لغت هاي آلماني به همان صورت خوانده ميشود مثل زيان اينگليسي نمي باشد و كار كردن با اين زبان بسيار راحت مي باشد

عزيزاني كه هم ميگويند چرا در چند سري بعد علامات (فتحه كسره ضمه ساكن ) گذاشته نمي شود در جواب اين دوستان بگويم كه من عمدا اين كار رو كردم تا به مغز خود فشار بياوريد و ياد بگيرين اونايي كه از اول پيگير بودن مطمئنا تا الان به خوبي به انواع تلفظ آشنايي دارن و اونهايي تازه آمدن و مثلا درس امروز رو بخوانن صد در صد مطمئن باشن چيزي عايدشون نخواهد شد تا جلسه بعدي خدا نگهدار

Tuesday, September 26, 2006

آواهاي بي صدا

درود بر شما

با عرض پوزش به علت تاخير در چاپ هفتگي آموزش زبان ژرمني با هم درس را ادامه مي دهيم

قبل از اينكه شروع كنم يكي از دوستان گفتن كه معني لغت staat چي است در جواب اين دوست گرامي بگويم به معني حكومت است و من از شما معذرت ميخوام چون در سري قبلي معني اين لغت رو وارد نكرده بودم ببخشيد

به جز حروف صدا دار بقيه حروف الفباي آلماني حروف بي صدا هستن صداي اغلب حروف بي صدا در دو درس پيش توضيح داديم و مشكلي ايجاد نمي كند در اينجا فقط به برخي از آنها كه صدايشان با صداي حروف الفباي فارسي فرق مي كند اشاره ميكنيم

1-C

1) C به اين حرف قبل از حروف صدا دار A O U و نيز پيش از حروف بي صدا آواي (ك) را داده و به همين سبب اغلب حرف K جاي آن نوشته مي شود

مثال:

دلقك (كلن) Der Clown

قهوه خانه(كاف) Das Cafe

2) حرف C قبل از حروف صدا دار Ä-Y-I-E مانند صداي Z يعني ت+س=TS تلفظ مي شود

مثال:

بارسلون (بارتس لنا) Barcelona

تذكر: حرف C آلماني الااصل نبوده و به همين دليل در كلمات آلماني اصل پيش نمياد.

2- H

1) حرف H در اول كلمات آواي (ه) فارسي را مي دهد

مثال:

امروز (هيت) Heute

داشتن (هابن) Haben

2) حرف h بعد از حروف صدا دار به تلفظ در نمي آيد و فقط باعث كشيده شدن حرف صدا دار قبل از خودش مي گردد

مثال:

ده (تسن) Zehn

دندان (تسان) Der Zahn

3- Q

1) اين حرف هميشه قبل از حرف U ظاهر مي گردد و صداي تركيب (ك) و (و) فارسي يعني ك+و=kw را تواما در بر مي گيرد

مثال:

قبض.رسيد (كوئي تونگ) Die Quittung

چشمه (كوئل) Die Quelle

4- S

1) اين حرف قبل از حروف صدا دار صداي (ز) فارسي را دارد

مثال:

عدد شش (زكس) Sechs

گفتن (زاگن) Sagen

2) در باقي موارد صداي آن شبيه به (س) زبان فارسي است

مثال:

هست (ايست) Ist

مسكو (مس كاو) Moskau

3) تكرار حرف S به صورت SS نيز همچنين صداي (س) زبان فارسي رو دارد اما كشيده

مثال:

خوردن (اسن) Essen

5- V

1) اين حرف در لغات آلماني صداي (ف) فارسي و در كلمات بيگانه صداي ( و ) را دارد

مثال:

زياد (فيل) Viel

از (فن) Von

گلدان (واز) Das Vase

فعل (ورب) Das Verb

6-X

1) اين حرف تركيب دو حرف ( ك ) و ( و ) فارسي را به دنبال هم دارد KS

مثال:

اسكندر (الكساندر) Alexander

اكسير ( الكسي ئر) Die Elxier

تذكر اين حرف هم مثل حرف C آلماني الااصل نيست

7- Z

اين حرف صداي دو حرف ( ت ) و ( س ) را به دنبال هم دارد (TS)

مثال:

عدد بيست ( تسوان تسيش) Zwanzig

عدد ده ( تسن ) Zehn

خوب خسته نباشين تا هفته ديگر كه برويم قسمت تركيب حروف بي صدا شما رو به خداي هميشه عاشق ايران مي سپارم.

Wednesday, September 06, 2006

آواهای ترکیبی die diphtonge

درود بر شما

طبق قولی که در هفته گذشته دادم امروز میخواهیم در مورد آواهای ترکیبی صحبت کنیم .

بعضی از حروف صدا دار به هم می پیوندن و تشکیل زوج های صوتی را میدهند آواهای این حروف رو با نمونه مثال بررسی میکنیم

1- ai این حروف صدای آی در فارسی رو میده نمونه مثال mais چنین تلفظ میشود مآیس توجه کنید در حرف ی و س ساکن قرار دارد این لغت آلمانی به معنی ذرت میباشد و همچنین لغت kairo که کآیرو خوانده میشود در حرف ی ساکن است که این لغت به معنی قاهره پایتخت مصر است

2- au این حروف صدای اَوُ رو میدهد مثال moskau مُس کاَو که به معنی مسکو پایتخت روسیه است

3- äu این حروف صدای اُی در فارسی رو میدهد مثل mäuse مُیزر دقت کنید در کلمه ز کسره وجود دارد حرف میم هم ضمه دارد این لغت به معنی موش ها است که البته لغت اصلی بدین مضمون است die mäuse

4- ei این حروف صدای اَیُ دقت کنید حرف الف فتحه دارد و ی هم ساکن مثال این حروف ei که همون معنی رو میده که به معنای تخم مرغ است و همچین این لغت heidelberg هَیدلبرگ خوانده میشود دقت داشته باشین که حرف دال و ب کسره دارن و لام و ر و گ ساکن هستن این لغت معنی شهر هالیدلبرگ میدهد

5- eu این حروف صدای اُی رو در فارسی میدهد مثل heute هُیتِ دقت کنید که حرف ه ضمه دارد و ی ساکن و ت هم کسره داره این لغت آلمانی به معنی امروز است

6- ie در ترکیب این حروف وجود e پس از i باعث میشود که حرف i کشیده تلفظ شود

مثل liegen لی گِن دقت کنید که در حرف ن ساکن است این لغت به معنی قرار داشتن است

البته در مواردی بخصوص وقتی که ترکیب ie آخرین هجای کلمه تشکیل دهد و پس از آن r باشد هر دو صدا را نیز تلفظ میکنند مثل hier هی ئِر به معنی اینجا و مثال بعدی مثل belgien بِل گیئن که به معنی بلژیک(کشور) است

حروف صدادار مضاعف

تکرار حروف صدادار a,e,o به صورت aa,ee,oo باعث میشود که صدای آنها کشیده شود

مثال

Boot بُئت در حرف ت ساکن قرار دارد این لغت به معنی قایق است

Leer لِئر در حرف ر ساکن است این لغت به معنی خالی است

Staat شُتآءت دقت کنید در حرف شین ضمه است و ت و الف آی خوانده میشود و ت آخری هم ساکن است

خوب خسته نباشین سخت بود نه زبان ورزشکاری میخواد ولی روان میشود اگه تمرین کنید در مبحث بعدی می پردازیم به آواهای حروف بی صدا که که اگه اشتباه نکنم هفت مورد رو شامل میشود.

تا هفته بعد شما رو به خدای همیشه عاشق ایران می سپارم